Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός,

αποκτά ιδιαίτερη και σημαίνουσα προτεραιότητα για τους μαθητές του λυκείου και αποτελεί ουσιαστικό και καθοριστικό παράγοντα για την απόλυτη ισορροπία αλλά και επαγγελματική ευτυχία των παιδιών.

Η πολυπλοκότητα της επιλογής του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει κάθε έφηβος μέσα από την πληθώρα των επαγγελμάτων αλλά και των σχολών της επιλογής τους μας επιβάλει μια ουσιαστική βοήθεια προσανατολισμού για την επιλογή τους.

Ανταποκρινόμενοι στις σημερινές προκλήσεις αλλά και στην ευμετάβλητη μορφή εξετάσεων και προόδου να οργανώσουμε για τα παιδιά μας την «ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ».

 

Σκοπός μας.

  • Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις να αποκτήσει ο κάθε μαθητής μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των δυνατοτήτων του σε συνδυασμό με τις φιλοδοξίες του αλλά και τις πραγματικές κλίσεις των προτιμήσεων του
  • Με την ανάπτυξη ερωτηματολογίων που αφορούν την επιλογή των ενδιαφερόντων του αλλά και των ικανοτήτων του.
  • Με τεστ αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθηση.
  • Αποτελεσματική οργάνωση του σχεδιασμού της μελλοντικής του δράσης αλλά και των στόχων του. Πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση για τον τρόπο και τα μέσα που μπορεί να έχει στην διάθεση του για την επίτευξη αυτών των στόχων, τον τρόπου της δράσης και την δυνατότητα να σχεδιαστεί η πορεία του για τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.

 

Στόχος μας.

Θέλουμε να αναδείξουμε τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του

Θέλουμε να εκτιμησουμε τα ιδιαίτερα χαρίσματα του αλλά και να αναγνωρίσουμε τις όποιες αδυναμίες του

Θέλουμε να εξωτερικεύουμε τα ταλέντα του και τις ικανότητες του

Θέλουμε να λάβει υπ’ όψιν του τις απαιτήσεις της εποχής στην αγορά εργασίας

Θέλουμε να αναγνωρίσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του

Θέλουμεpros1jpg να του δώσουμε κίνητρο στην δημιουργική του πορεία για την αξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων του και κυρίως

Θέλουμε να αποκτήσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τις φιλοδοξίες και τις επιλογές του