Βάσεις (Mόρια) Σχολών 2018 για το 4ο επιστημονικό πεδίο, Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής για αποφοίτους 90% - ΓΕΛ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Πειραιάς

18.578


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ            

Διάφορες

18.395


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Οικονομικό (ΣΣΑΣ)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Θεσσαλονίκη

18.215


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Αθήνα

18.141


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Αθήνα

18.123


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Αθήνα

17.924


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.588


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Αθήνα

17.518


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

17.300


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ            

Διάφορες

17.264


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.028


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Αθήνα

16.695


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ         Αθήνα

16.552


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Τρίκαλα

16.372


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Πληροφορικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

16.371


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

ΑΕΙ         Βόλος

16.175


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Αθήνα

16.059


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Πληροφορικής

ΑΕΙ         Αθήνα

15.975


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΕΙ         Αθήνα

15.854


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Σέρρες

15.825


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πληροφορικής

ΑΕΙ         Πειραιάς

15.508


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ναυτιλιακών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Αγγλικά              

ΑΕΙ         Πειραιάς

15.493


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.473


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Αθήνα

15.460


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Κομοτηνή

15.352


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Αθήνα

15.340


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.216


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δημόσιας Διοίκησης

ΑΕΙ         Αθήνα

15.117


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.095


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Οικονομικής Επιστήμης

ΑΕΙ         Αθήνα

15.066


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.874


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΑΕΙ         Αθήνα

14.782


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Πάτρα

14.748


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.730


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.674


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Βόλος

14.647


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ         Αιγάλεω

14.273


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ιωάννινα

14.267


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Θεάτρου

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.105


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΑΕΙ         Πειραιάς

14.082


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΕΙ         Πειραιάς

14.029


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Επιστήμης Υπολογιστών

ΑΕΙ         Ηράκλειο

14.024


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

13.887


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Κινηματογράφου

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

13.847


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΑΕΙ         Αθήνα

13.841


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

13.782


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΕΙ         Αθήνα

13.772


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Πειραιάς

13.755


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΕΙ         Αθήνα

13.719


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Πάτρα

13.618


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Αθήνα

13.613


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τουριστικών Σπουδών

ΑΕΙ         Πειραιάς

13.488


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Αγ. Νικόλαος

13.461


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Αθήνα

13.454


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΑΕΙ         Χανιά

13.442


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οικονομικής Επιστήμης

ΑΕΙ         Πειραιάς

13.382


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Στατιστικής

ΑΕΙ         Αθήνα

13.354


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Αλεξ/πολη

13.318


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Βόλος

13.314


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Φλώρινα

13.244


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΑΕΙ         Αιγάλεω

13.204


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΑΕΙ         Αθήνα

13.159


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

13.040


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Ρόδος

12.988


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσχολικής Αγωγής

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

12.940


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΑΕΙ         Αιγάλεω

12.922


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ         Ιωάννινα

12.840


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Αθήνα

12.796


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρόδος

12.777


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

ΑΕΙ         Πειραιάς

12.739


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

12.738


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΑΕΙ         Ξάνθη

12.697


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

12.686


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

12.495


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πληροφορικής

ΑΕΙ         Λαμία

12.437


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ         Φλώρινα

12.289


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Αλεξ/πολη

12.275


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Προσχολικής Αγωγής

ΤΕΙ         Ιωάννινα

12.126


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Κέρκυρα

12.000


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΑΕΙ         Πειραιάς

11.967


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΑΕΙ         Ρόδος

11.932


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

11.928


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΕΙ         Αθήνα

11.897


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΕΙ         Αιγάλεω

11.860


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Βόλος

11.840


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ         Τρίπολη

11.801


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Πάτρα

11.679


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Αιγάλεω

11.645


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορικής

ΑΕΙ         Κέρκυρα

11.583


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Ιωάννινα

11.356


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διοίκησης Τουρισμού

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Αιγάλεω

11.307


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΑΕΙ         Κέρκυρα

11.223


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Πάτρα

11.165


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΑΕΙ         Χίος

11.080


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Κομοτηνή

11.052


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

10.958


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

10.891


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.807


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΕΙ         Ορεστιάδα

10.805


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΕΙ         Τρίπολη

10.648


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

ΤΕΙ         Καστοριά

10.593


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

ΑΕΙ         Αγρίνιο

10.569


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.525


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

ΑΕΙ         Μυτιλήνη

10.511


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

ΤΕΙ         Αργοστόλι

10.397


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.367


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.363


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΤΕΙ         Αρτα

10.359


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

ΑΕΙ         Χίος

10.242


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

ΑΕΙ         Αιγάλεω

10.091


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΕΙ         Χίος

10.005


ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχολή Πλοιάρχων

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Διάφορες

9.932


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο          

ΑΕΙ         Αιγάλεω

9.889


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΕΙ         Χίος

9.766


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

9.598


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Πάτρα

9.436


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

ΑΕΙ         Σύρος

9.384


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο          

ΑΕΙ         Αιγάλεω

9.296


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Σέρρες

9.292


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Χαλκίδα

9.238


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Ηράκλειο

9.199


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

ΑΕΙ         Σπάρτη

9.173


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

ΤΕΙ         Μεσολόγγι

9.144


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Πάτρα

9.091


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Ηράκλειο

8.952


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Λαμία

8.772


Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Λάρισα

8.739


Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Λάρισα

8.611


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

ΤΕΙ         Χαλκίδα

8.598


Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Λάρισα

8.478


ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχολή Μηχανικών

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

Διάφορες

8.466


Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Καβάλα

8.409


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΕΙ         Αγρίνιο

8.344


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Ηράκλειο

8.209


Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Καλαμάτα

8.203


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Ναύπακτος

7.987


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γεωγραφίας

ΑΕΙ         Μυτιλήνη

7.721


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

ΤΕΙ         Θήβα

7.702


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Σέρρες

7.614


Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Σπάρτη

7.484


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ         Λαμία

7.479


Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Λάρισα

7.470


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Καστοριά

7.349


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ         Αρτα

7.332


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Σέρρες

7.262


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ         Χανιά

7.123


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Ηράκλειο

7.093


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Μεσολόγγι

6.929


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Αγ. Νικόλαος

6.914


Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Καβάλα

6.811


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Μεσολόγγι

6.436


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

ΤΕΙ         Κατερίνη

6.412


Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Καβάλα

6.264


Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕΙ         Καλαμάτα

6.206


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Πρέβεζα

6.134


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδίασμου Αντικειμένων

Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο          

ΤΕΙ         Σέρρες

6.112


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

ΤΕΙ         Ζάκυνθος

6.082


Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ

ΤΕΙ         Καρδίτσα

6.035


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ         Κοζάνη

5.969


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Κοζάνη

5.823


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεθνούς Εμπορίου

ΤΕΙ         Καστοριά

5.787


Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ         Κιλκίς

5.767


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Λευκάδα

5.758


Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕΙ         Καλαμάτα

5.754


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ

ΤΕΙ         Ρέθυμνο

5.751


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Ηγουμενίτσα

5.577


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

ΤΕΙ         Ληξούρι

5.550


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΙ         Γρεβενά

5.460


Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

ΤΕΙ         Άμφισσα

5.358


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

ΤΕΙ         Πύργος

5.285


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Γρεβενά

4.064


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Λευκάδα

3.072


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Ηγουμενίτσα

3.034