Βάσεις (Μόρια) Σχολών 2018 για το 1ο επιστημονικό πεδίο, Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές

για αποφοίτους 90% - ΓΕΛ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Αγγλικά              

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη  

20.039


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Αγγλικά              

ΑΕΙ         Αθήνα

19.708


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Θεσσαλονίκη

18.881


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ              

Θεσσαλονίκη

18.844


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Πειραιάς

18.578


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις    

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ           

Διάφορες

18.395


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Νομικής

ΑΕΙ         Αθήνα

18.219


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Αθήνα

18.141


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ             

Αθήνα

18.123


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Νομικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.965


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

17.949


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Αθήνα

17.924


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.711


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.588


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

17.579


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ              

Αθήνα

17.518


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Νομικής

ΑΕΙ         Κομοτηνή

17.465


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Αθήνα

17.426


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

17.341


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Ειδικά μαθήματα: Επιλογή δύο από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά    

ΑΕΙ         Κέρκυρα

17.317

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ            

Διάφορες

17.264


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων   

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

17.028


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

16.799


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά       

ΑΕΙ         Αθήνα

16.719


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

16.711


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ              

Αθήνα

16.695


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΑΕΙ         Αθήνα

16.658


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Τρίκαλα

16.372


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Πολιτικών Επιστημών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

16.370


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ         Αιγάλεω

16.284


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

16.267


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

16.231


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

ΑΕΙ         Βόλος

16.175


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Αθήνα

16.059


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.863


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.853


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Σέρρες

15.825


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΑΕΙ         Αθήνα

15.722


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

15.722


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.473


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εξέταση σε αγωνίσματα            

ΑΕΙ         Κομοτηνή

15.352


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

15.350


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Αθήνα

15.340


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.216


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δημόσιας Διοίκησης

ΑΕΙ         Αθήνα

15.117


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

15.095


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

14.925


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

14.867


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.748


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Πάτρα

14.748


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕΙ         Πάτρα

14.698


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.674


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Βόλος

14.647


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ         Αθήνα

14.553


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

ΑΕΙ         Κόρινθος

14.423


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ         Αιγάλεω

14.273


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ιωάννινα

14.267


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Πάτρα

14.185


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Θεάτρου

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

14.105


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΑΕΙ         Βόλος

14.058


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Κινηματογράφου

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

13.847


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΑΕΙ         Αθήνα

13.841


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

13.782


ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΑΕΙ         Αθήνα

13.682


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Ιωάννινα

13.644


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Πάτρα

13.618


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις           

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ              

Αθήνα

13.613


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

ΑΕΙ         Αθήνα

13.504


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Άγιος Νικόλαος

13.461


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Αθήνα

13.454


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΑΕΙ         Ιωάννινα

13.319


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Αλεξανδρούπολη

13.318


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Βόλος

13.314


Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕΙ         Ηράκλειο

13.307


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Φλώρινα

13.244


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης

ΑΕΙ         Κομοτηνή

13.219


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης

ΑΕΙ         Κομοτηνή

13.140


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

13.085


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ         Αθήνα

13.074


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΑΕΙ         Κόρινθος

13.019


ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά        

ΤΕΙ         Ρόδος

12.988


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσχολικής Αγωγής

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

12.940


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΑΕΙ         Αιγάλεω

12.922


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ         Ιωάννινα

12.840


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρόδος

12.777


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ         Ιωάννινα

12.707


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

12.540


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

12.495


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πολιτικής Επιστήμης

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

12.470


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ         Ρέθυμνο

12.359


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φιλολογίας

ΑΕΙ         Καλαμάτα

12.305


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ         Φλώρινα

12.289


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ         Αλεξανδρούπολη

12.275


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΑΕΙ         Αιγάλεω

12.230


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Προσχολικής Αγωγής

ΤΕΙ         Ιωάννινα

12.126


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μουσικών Σπουδών

Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων    

ΑΕΙ         Κέρκυρα

12.000


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Φιλοσοφίας

ΑΕΙ         Πάτρα

11.989


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΑΕΙ         Ρόδος

11.932


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Ελληνικής Φιλολογίας

ΑΕΙ         Κομοτηνή

11.900


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

ΑΕΙ         Καλαμάτα

11.868


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ         Μυτιλήνη

11.689


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΑΕΙ         Ρέθυμνο  

11.596


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Ιστορίας και Εθνολογίας

ΑΕΙ         Κομοτηνή

11.453


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Γερμανικά        

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

11.310


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ιστορίας

ΑΕΙ         Κέρκυρα

11.268


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΑΕΙ         Κέρκυρα

11.223


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΤΕΙ         Θεσσαλονίκη

11.215


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

ΑΕΙ         Κομοτηνή

11.149


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ         Πάτρα

11.100


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΑΕΙ         Μυτιλήνη

11.047


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους      

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ      

Ηράκλειο

10.956


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ         Ναύπλιον

10.955


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Γαλλικά              

ΑΕΙ         Αθήνα

10.900


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Ισπανικά            

ΑΕΙ         Αθήνα

10.891


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

ΑΕΙ         Κέρκυρα

10.862


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μεσογειακών Σπουδών

ΑΕΙ         Ρόδος

10.848


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Κοινωνικής Θεολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

10.748


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Θεολογίας

ΑΕΙ         Αθήνα

10.675


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους      

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

Βελλάς

10.672


Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

ΤΕΙ         Καστοριά

10.593


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

ΑΕΙ         Αγρίνιο

10.569


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Θεολογίας

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.536


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

ΑΕΙ         Μυτιλήνη

10.511


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.444


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Γερμανικά        

ΑΕΙ         Αθήνα

10.424


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

ΤΕΙ         Αργοστόλι

10.397


Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις            

ΤΕΙ         Άρτα

10.359


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

10.282


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους    

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Θεσσαλονίκη

10.103


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους    

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Αθήνα

10.071


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους   

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

Βελλάς

9.867


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους    

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ηράκλειο

9.667


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Γαλλικά              

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

6.834


ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Ιταλικά              

ΑΕΙ         Αθήνα

5.359


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ειδικό μάθημα: Ιταλικά              

ΑΕΙ         Θεσσαλονίκη

5.350


Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο          

ΤΕΙ         Ζάκυνθος

4.738